Katedra i Klinika Dermatologii UJ CM (2)

31-066 Kraków, ul. Skawińska 8
tel.: (12) 430-52-66, 430-52-78 w. 7400
fax: (12) 430-52-66, 430-52-78 w.7422
Dydaktyka

Podania do Koła Naukowego będą przyjmowane do końca listopada 2017r w sekretariacie Katedry i Kliniki Dermatologii na ul. Skawińskiej 8.


Ćwiczenia z Dermatologii i Wenerologii odbywają się w Oddziale i Ambulatorium Kliniki Dermatologii, ul. Skawińska 8.

Na ćwiczenia prosimy o przygotowanie fartuchów i zmiennego obuwia. Szatnia znajduje się na I piętrze. Asystenci prowadzący pierwsze ćwiczenia przychodzą po grupy sdudenckie do szatni.
Dokładny rozpis tematów seminariów i wykładów znajduje się w gablocie, przed sekretariatem Prof. dr hab. Anny Wojas-Pelc. Tematyka ćwiczeń jest uzależniona od miejsca w którym danego dnia odbywają się zajęcia oraz profilu pacjentów w danym gabinecie lub oddziale. Wymagane jest posiadanie materiałów dydaktycznych w czasie ćwiczeń (podręcznik, notatki z seminariów). W ostatnim dniu zajęć odbywa się zaliczenie praktyczne z dermatologii i wenerologii.
W czasie zajęć można wykorzystać jedną nieusprawiedliwioną nieobecność na ćwiczeniach i seminariach, w razie większej ilości nieobecności należy zajęcia odrobić w sposób podany przez asystenta. Nieobecność nie może być wykorzystana na ostatnich zajęciach na których odbywa się zaliczenie.
Brak odrobionych nieobecności jest równoznaczne z nie dopuszczeniem do egzaminu.

Egzamin w sesji zimowej - 19.01.2017, godz.12.30, CDK
Egzamin w sesji letniej - 29.06.2017, godz.8.30, CDK


Lista studentów – z przydziałem do asystentów

AsystentStudenci
  Siwek Jędrzej
Kabycz Katarzyna
Jędrzejczyk Anna
Urbaniak Aleksandra
Nowak Maciej
dr P Brzewski Dudzik Karolina
Kopeć Sylwia
dr A Obtułowicz Migacz Kamila
Tyrak Katarzyna
dr M Spałkowska Agata Radko
Werynowska Małgorzata
Kołodziej Justyna
dr A Kosiniak-Kamysz Oszywa Agnieszka
Roter Gustaw
Sławik Agnieszka
dr K Podolec Jaworska Martyna
dr A Jaworek Mleczko Mateusz
Gumienny Bartłomiej
Grabowski Kamil (warunkowo)
dr M Andres Rybicka Weronika
Harań Aleksandra
Nowak Maciej
dr M Wawrzynkiewicz Wrońska MartaPierwszy dzień z każdego bloku z zajęć z dermatologii rozpoczyna się seminarium z zakresu Histologii i patologii skóry o 8.30 wszelkie szczegóły dotyczące rozkładu zajęć znajdują się na stronie Katedry Histologii. Pozostałe zajęcia odbywają się na ul. Skawińskiej 8 w Klinice Dermatologii.ZAPRASZAMY DO ZAPISÓW DO KOŁA NAUKOWEGO DERMATOLOGII W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

WARUNKI UCZESTNICTWA:

1. Chęć pracy naukowej.
2. Zapał w zdobywaniu wiedzy z zakresu chorób skóry i chorób wenerycznych.
3. Ocena z egzaminu z dermatologii co najmniej dobra.

KONIECZNE DOKUMENTY:

1. Poświadczenie oceny z egzaminu z dermatologii.
2. List motywacyjny.

Prosimy składać do końca października 2015 w Sekretariacie Kliniki Dermatologii ul. Skawińska 8 (I piętro) w zaadresowanej: KOŁO NAUKOWE DERMATOLOGII kopercie.

Lista zakwalifikowanych osób zostanie ogłoszona w listopadzie 2015 roku.

Adiunkt Klinki Dermatologii
Dr n med. Andrzej Jaworek
Opiekun SKN Dermatologii

Ośrodek Komputerowy UJ CM